<
Actualitate

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

DISPOZIȚIE
Nr. 202 din 21.02.2024
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1. Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de Miercuri, 21.02.2024 ora 14:00.
Art.2. Ședința va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, prin intermediul aplicației Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție, modalitatea de desfășurare a ședinței ordinare fiind cu participarea online a consilierilor locali.
Art.3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii în format electronic, pe e-mail.
Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5. Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr. 202 din 21.02.2024

PROIECT ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unui drept de uz și servitute cu titlu gratuit în favoarea societății Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Cluj-Napoca asupra unui teren aflat în proprietatea municipiului Câmpia Turzii, în vederea executării lucrărilor de instalații electrice pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public a proiectului ”Construire Bazin de înot didactic în municipiul Câmpia Turzii, str. Teilor, nr. 1K, județul Cluj”.
Prezintă: Inițiator – Primar Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate – Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului
Aviz – Comisia de specialitate nr. 2

PRIMAR, AVIZAT:
Dorin Nicolae LOJIGAN SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Farmacia Dr.Max
Bitcoin Exchange Liga 1 Case Pariuri Online

Ziarul care te prinde

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS