<
Actualitate

Omul cu 291 de proiecte de hotărâre individuale și colective care au devenit hotărâri de Consiliu Local (legi locale), va candida indepedent la Turda

CARTEA DE VIZITĂ a domnului Nicolae Roș este una impresionantă, un CV care-l plasează în fruntea candidaților ca pregătire.

 Născut la Turda în 1974, Nicolae  Roș devine Doctor în Drept în 2009.

Este Triplu licenţiat al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca în:

– ştiinţe juridice (1998);

– ştiinţe politice (1999) şi,

– ştiinţe administrative (2001).

Are un Master în ştiinţe administrative „Managementul afacerilor publice europene” (2007);

Este absolvent curs postuniversitar de perfecţionare în specializarea drept civil (1999), precum  și  absolvent curs departamentul pentru pregătirea personalului didactic (1999), absolvent  program de perfecţionare – participarea tinerilor la procesul de decizie în administraţia publică centrală şi locală – Institutul Naţional de Administraţie (2004), Absolvent Liceul Teoretic “Mihai Viteazul” – Turda – 1992.

Experiență profesională:

– Vechime totală în muncă: 25 de ani, din care peste 12 ani în Administraţia Publică Centrală şi Judeţeană, ocupând diverse funcţii de conducere şi de execuţie precum şi peste 12 ani în Administraţia Publică Locală, în calitate de Consilier Municipal.
“În cariera mea profesională, am mai activat și în calitate de muncitor necalificat, ospătar și merceolog.

În prezent, exercit următoarele activități prin cumul:

– Avocat definitiv în Baroul Cluj cu drept de activitate la toate instanțele;

Consilier local în Consiliul Local Turda, al trei-lea mandat;

Lector Universitar Doctor titular în cadrul Universităţii „Dimitrie Cantemir” Bucureşti, Facultatea de Drept                       Cluj-Napoca;

Activitatea științifică și de cercetare s-a concretizat prin publicarea, în calitate de autor unic, a unui număr de 7 cărți și 25 articole de specialitate în domeniile: juridic, politic și administrație publică.

Pasiuni: fotbal, fotbal-tenis și lectura”, mărturisește Nicolae Roș.

De ce a ales să candideze Nicolae Roș la funcția de primar și la cea de Consilier Local?

          Inițiativă:

“În calitate de Consilier Local al Consiliului Local Turda, ca activitate legislativă am iniţiat, în cele 3 mandate, un număr de 291 de proiecte de hotărâre individuale și colective care au devenit hotărâri de Consiliul Local (legi locale). Aceste proiecte sunt implementate în prezent și vizează multiple domenii de activitate, respectiv: administrativ, economic, social, învățământ, culte, cultural-artistic, sportiv, edilitar gospodărești;  elaborarea Regulamentului de Organizare și funcționare a Consiliului Local Turda și Regulamentului de Acordare/Retragere a titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului și a altor distincții precum și a Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005.

Totodată, am participat activ, formulând numeroase amendamente la proiectele de hotărâri propuse spre dezbatere și adoptare în cadrul şedinţelor Consiliului Local; respectiv am participat la ședințele comisiilor de specialitate pe care le-am prezidat; am organizat audienţe și întâlniri cu cetăţenii; am adresat interpelări, întrebări şi petiții executivului, publicând, anual, raportul de activitate.

De asemenea, cu sprijinul, respectiv semnătura unui număr de 9887 de cetățeni am demarat și concretizat prima iniţiativă legislativă cetăţenească din Municipiul Turda, după anul 1989, proiect care a fost finalizat prin amenajarea unui Centru SPA modern (fostele BĂI COMUNALE).

În activitatea mea legislativă, am susținut și votat toate proiectele de dezvoltare și modernizare a Municipiului Turda.

           Competență profesională:

Având la bază o temeinică și diversificată pregătire profesională, fiind specialist în administrație publică, legislație și politologie, în calitate de cetățean, am o datorie morală față de acest municipiu în care m-am născut, locuiesc și muncesc, să continui dezvoltarea municipiului, finalizând proiectele demarate și să propun alte proiecte benefice pentru oraș, nefiindu-mi indiferent viitorul pe termen mediu și lung al acestei localități, pe care toți o iubim, îndeplinindu-ne visul de a trăi într-un oraș cu adevărat european.

În acest sens, am elaborat și voi implementa o strategie personală care acordă prioritate tuturor problemelor cu care se confruntă cetățeanul, începând de la problemele minore (petiții, reparații curente, etc.), până la atragerea de investitori și fonduri europene.

Ca independent, nu mă subordonez politic și nu apațin vreunui grup de interese, înțelegând să fac doar politica cetățeanului. Ca primar sau consilier local, voi fi același pentru toți turdenii, indiferent de apartenența lor politică, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de avere sau de origine socială.

            CONVINGEREA MEA ESTE CĂ, NUMAI UN INDEPENDENT, echilibrat, profesionist și hotărât, cu voința necesară, va putea crea armonia atât de necesară care să ducă la un climat de muncă sănătos în cadrul Primăriei și Consiliului Local Turda, instituții care prin măsurile adoptate să lucreze în favoarea cetățeanului.

 Programul electoral gândit pentru Turda

  

  Voi continua și finaliza proiectele demarate privind reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere/pietonale și a utilităților, monitorizând calitatea lucrărilor efectuate, respectiv calitatea serviciilor, materialelor și timpilor de execuție, în sensul urgentării operațiunilor și reducerii disconfortului creat cetățenilor.

Eficientizarea, eficacitatea și optimizarea activității administrației publice locale care să conducă la apropierea față de interesul cetățeanului.

Finalizarea blocului de locuințe pentru tineri și construcția și reabilitarea  locuințelor sociale.

Restaurarea, conservarea și reabilitarea clădirii fostei judecătorii și redestinarea ei ca Centru de cultură, artă și tradiție.

Reabilitarea sitului poluat istoric Poștarât prin decontaminarea suprafeței și amenajarea unui parc public modern.

Construirea unei noi creșe în Municipiul Turda.

Finalizarea construcțiilor Casa de Cultură și blocul O din sensul giratoriu.

Creșterea și eficientizarea energetică a blocurilor de locuințe.

Reamenajarea cinematografului/teatrului de vară.

Revitalizarea spațiului pietonal prin modernizarea centrului istoric și amenajarea Pieței Tricolorului de la muzeu, ca locație pentru practicarea jocurilor de șah, remi, bridge și alte activități.

Continuarea modernizării Spitalului Municipal prin alocarea de fonduri semnificative pentru dotarea și îmbunătățirea condițiilor de spitalizare, respectiv  a actului medical.

Reabilitarea Teatrului Național “Aureliu Manea”. Înființarea Secției etnografice a Muzeului de Istorie Turda.

Finalizare proiect extindere și reamenajare Parc Zoologic și de Agrement Turda.

Construirea și dotarea unui centru multifuncțional în         Băile Turda cu funcțiuni recreative, sociale, educaționale și culturale, incluzând și reamenajarea Lacului Tarzan.

Modernizarea și introducerea în circuitul turistic al Turzii, a Castrului Roman și regenerarea zonei Obelisc Mihai Viteazu.

Majorarea cuantumului burselor școlare și premierea profesorilor și elevilor pentru realizări excepționale la învățătură.

Înființarea cluburilor pensionarilor în locațiile renovate ale fostelor cinematografe oferind persoanelor vârstnice oportunitatea de a socializa și de a petrece timpul liber într-un cadru plăcut, oferind totodată servicii precum consiliere și informare, activități culturale (mese rotunde, întâlniri tematice), participarea la evenimente și spectacole, expoziții, excursii și drumeții.

Sprijinirea sportului prin finanțare transparentă și echitabilă, conform Legii nr. 350/2005, respectiv alocarea de fonduri nerambursabile; înființarea Clubului Sportiv Municipal                        Potaissa Turda cu mai multe ramuri sportive și construirea unui Complex Sportiv cu sală de sport polivalentă și terenuri de sport.

Sprijinirea activității de voluntariat și a Centrului de tineret.

Persoanele cu handicap se vor bucura de o protecţie specială, în vederea participării lor la viața economică, socială, culturală și sportivă a comunității.

Primăria să fie un real partener a patronatului prin oferirea de facilități investitorilor care crează noi locuri de muncă.

Continuarea finanțării proiectului „Turda decide”.

Înființarea Consiliului Consultativ Onorific având în componența sa personalități locale care s-au remarcat în diverse domenii de activitate”.

(ROȘ NICOLAE/SC HIPERBOREA IMPEX SRL/ CUI  A.E.P. 24200335/Tiraj-22.000 ex.)

 

Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS