Administraţie

Primăria comunei Luna – concurs

            Primăria comunei Luna, cu sediul în loc. Luna str. Principală nr. 192 jud. Cluj, tel/fax 0264-368326, e-mail primaria_luna@yahoo.com, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant pe perioadă nedeterminată de muncitor, în cadrul Serviciului de Gospodărire Comunală Luna.

 

Data şi locul de desfăşurare a concursului: 4 ianuarie 2018 ora 12.00 proba scrisă şi 10 ianuarie 2018 ora 12.00 interviu, la sediul Primăriei comunei Luna.

 

Condiţii generale de participare la concurs:

 • cetăţenia română/cetăţenia altor state membre ale UE sau a statelor aparţinând SEE şi domiciliul în România;
 • cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 • vârsta minimă de 18 ani;
 • capacitate deplină de exerciţiu;
 • stare de sănătate corespunzătoare;
 • fără condamnări penale.

 

Condiții specifice:

 • studii medii/generale;
 • permis de conducere categoria B, C și E.

 

Dosarele se depun la sediul Primăriei comunei Luna – Birou Secretar până în data de 22.12.2017 ora 14.00 şi vor conţine următoarele acte:

 • cerere de înscriere la concurs – cerere-tip;
 • act de identitate – original şi copie;
 • adeverinţa medicală în original;
 • acte de studii – original şi copie;
 • carnetul de muncă şi/sau adeverinţe care atestă vechimea în muncă, dacă este cazul – original şi copie;
 • certificat de cazier judiciar în original;
 • permis de conducere categoria B, C și E – original şi copie.

Bibliografia pentru concurs:

 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel. 0264-368236 int. 201.

 

 

Primar                                     Secretar

Aurel Giurgiu                           Cornelia Delimoț

*
Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS