Administraţie

Şedinţă ordinară a Consiliului local Turda, 29 noiembrie, ora 13.00

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

 

  1. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

2.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 al HCL nr. 324/20.12.2016 referitoare la aprobarea plafonului creanţelor fiscale ce pot fi date la scădere la finele fiecărui an.

 

     3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

 3.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Procedurii cadru de încadrare a clădirilor şi terenurilor intravilane din municipiul Turda, în categoria celor neîngrijite, a criteriilor şi normelor metodologice de aplicare a acesteia, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei mixte de control.

3.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 30.09.2017 a societăţii Salina Turda SA.

3.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda SA.

3.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 26 mp, înscris în CF nr. 62764 Turda, nr. cadastral 62764, în vederea extinderii construcţiei pentru dna. Suciu Maria.

3.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea dării în administrare către Casa de Cultură a Municipiului Turda a unei părţi din imobilul situat administrativ în municipiul Turda, str. Libertăţii, nr. 2-4.

3.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a bunului imobil“patinoar artificial în suprafaţă de 600 metri pătraţi.”

3.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea  rectificării anexelor nr. 1, 2 şi 4 din bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

 

  1. Probleme ale Arhitectului Şef:

 4.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării documentului Fişă de reglementare a zonei istorice ANSAMBLU URBAN DE SECOL XVIII-XIX municipiul Turda, aprobat prin HCL nr. 75/21.04.2016.

 

  1. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

5.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea caietului de sarcini pentru închirierea prin licitaţie publică a unui spaţiu de 55 mp, proprietatea privată a municipiului Turda, situat administrativ în str. Arieşului, nr. 24.

 

Probleme ale Serviciului Finanţări Externe şi Relaţii Internaţionale:

6.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona centrală a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

6.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona industrială a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

6.3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de vest a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

6.4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea proiectului “Modernizarea coridorului de mobilitate urbană integrată în zona de est a municipiului Turda” şi a cheltuielilor legate de proiect.

 

  1. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

7.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Barabas Dani).

7.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Ilea Elena Camelia).

7.3.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Bercki Giulian şi Moldovan Lucian Alexandru).

7.4.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea unei locuinţe de necesitate (Onodi Aura Florina).

 

  1. Probleme ale Casei de Cultură a Municipiului Turda:

8.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru Casa de Cultură a Municipiului Turda, instituţie publică de cultură aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

8.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 262/10.07.2017 referitoare la aprobarea activităţilor Casei de Cultură a Municipiului Turda, pentru anul 2017.

 

  1. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

9.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind deplasarea unei delegaţii a Consiliului Local al Municipiului Turda, la Hodmezovasarhely-Ungaria, în perioada 30 noiembrie – 01 decembrie 2017.

 

  1. Diverse (propuneri, întrebări, interpelări).

 

P  R  I  M  A  R,                                                   S E C R E T A R,

    Matei Cristian Octavian                                 Paula Letiția Mic

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.