Administraţie

Turda: Ședință ordinară a consiliului local

ORDINEA DE ZI A  ŞEDINŢEI  ORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL al MUNICIPIULUI TURDA DIN DATA   DE 27  IULIE 2017 – ORA 13,00  –

  1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

 2. Probleme ale Direcţiei Economice:

  2.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul II 2017.

 3. Probleme ale Direcţiei Impozite şi Taxe Locale:

 3.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane juridice.

3.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind soluţionarea cererilor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor şi taxelor locale depuse de persoane fizice.

4. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

 4.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor a societăţii Compania de Apă Arieş SA.

 4.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de locaţiune pentru un imobil – teren situat în Municipiul Turda, str. Nicolae Teclu nr. 2.

 4.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reglementării situaţiei juridice a unor imobile – teren situate administrativ în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Raţiu nr. 111.

 4.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de investiţii – D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii Desfiinţare clădire parter, amenajare pavilion intrare Salina Turda, construire copr administrativ P+M şi amenajări exterioare – Turda, str. Salinelor, nr. 54 B, judeţul Cluj.

Nota: Documentaţia tehnică de avizare se poate consulta la Secretariatul Consiliului Local Turda, camera nr. 50.

4.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Salina Turda SA, pentru anul 2017 – anexa nr. 4 – program de investiţii, dotări şi sursele de finanţare.

 4.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii Domeniul Public Turda SA, aferent exerciţiului financiar al anului 2017.

 4.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord voluntar referitor la prevenirea generării de deşeuri de ambalaje, de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, de deşeuri de baterii şi acumulatori, precum şi la îmbunătăţirea colectării şi reciclării acestora de la populaţie la nivelul Municipiului Turda, judeţul Cluj.

 4.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui acord voluntar referitor la prevenirea generării de deşeuri de ambalaje, de deşeuri de baterii şi acumulatori, precum şi la îmbunătăţirea colectării şi reciclării acestora de la populaţie la nivelul Municipiului Turda, judeţul Cluj.

 4.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren şi clădire – dependinţe în vederea construirii unui teren multisportiv.

 4.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea rezilierii contractului de concesionare nr. 111/17.05.2004.

 5. Probleme ale Spitalului Municipal Turda:

 5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii pentru Spitalul Municipal Turda, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Turda.

6. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda:

 6.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei, numărului de personal, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda.

7. Informare privind procedura prealabilă formulată de către Instituţia Prefectului Judeţului Cluj cu privire la revocarea HCL nr. 122/2017 referitoare la aprobarea actualizării valorii contractului nr. 15414/15.12.2010 având ca obiect delegarea serviciului de iluminat public din municipiul Turda, pentru activitatea de intretinere a sistemului de iluminat public in anul 2017.

 8. Diverse (propuneri, întrebări, interpelări).

 

P  R  I  M  A  R,                                                   S E C R E T A R,

           Matei Cristian Octavian                                             Paula Letiția Mic

 

 

 

 

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

*
Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ziarul care te prinde

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS