Actualitate

Şedinţă de consiliu la Mihai Viteazu

În conformitate cu prevederile art. 39, alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj, vă invităm la lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Mihai Viteazu ce vor avea loc vor avea loc în data de marţi, 19 martie 2019, orele 16.00, în sala de şedinţe a Consilului Local Mihai Viteazu, str. Principală nr. 1041, tel./fax 392101, 392100 sau e-mail: primariamihaiviteazu@yahoo.com, cu următoarea ordine de zi:Art.1 . Se convoacă Consiliul Local al comunei Mihai Vitezu, jud. Cluj, în şedinţa ordinară, în ziua de marţi, 19 martie 2019, orele 16.00, cu următoarea ordine de zi:1. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea domeniului public al Comunei Mihai Vitezu, -iniţiator Zeng Ioan-primar;2. Proiect de hotărâre privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea şi comunicarea prin poştă a documentelor de executare silită -iniţiator Zeng Ioan-primar3.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare şi concesionarea unor bunuri realizate în cadrul proiectelor finanţate prin POS Mediu din Inventarul bunurilor care alcătuiesc Domeniul Public al Comunei Mihai Viteazu.-iniţiator Zeng Ioan-primar 4. Proiect de hotârăre privind completarea art. 3 alin. 1 din Hotărârea Consiliului Local al Comunei Mihai Vitezu jud. Cluj, nr. 14/09.03.2017, privind asocierea comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj, cu Asociaţia Club Sportiv Arieşul Mihai Vitezu şi alte persoane fizice, prin care se aprobă contribuţia financiară din partea Comunei Mihai Viteazu, către Asociaţia Club Sportiv Arieşul Mihai Viteazu -iniţiator Zeng Ioan- primar Diverse, întrebări, interpelări, propuneri ale consilierilor, probleme curente
Materialele acestei şedinţe pot fi consultate începând cu data de 18.03.2019, orele 10.00.Preşedinţii de comisii îşi vor convoca membrii, pentru discutarea punctelor de pe ordinea de zi, întocmind procesul verbal de comisie, iar în data de marţi 19 martie 2019 orele 15.00 vor fi prezenţi toţi consilierii pentru consultarea şi aprobarea Procesului verbal al şedinţei anterioare.
Secretar, Stăvariu Tudor Călin

*
Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS