<
Actualitate

Ședință extraordinară la Câmpia Turzii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ

DISPOZIȚIE
Nr. 60 din 22.01.2020
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi 23.01.2020 ora 12.00.
Art.2 Ședința va avea loc în sala de ședințe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii cu proiectul de ordine de zi anexat și care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic .
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PROIECT ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCL nr.197/2019 privind aprobarea stingerii parţiale a creanţei bugetare curente, pe care Municipiul Câmpia Turzii le are împotriva societății INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A., prin dare în plată, respectiv transferul de la debitor la creditor a dreptului de proprietate şi a posesiei asupra unor bunuri imobile.
Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate – Serviciul Juridic
Aviz – Comisia de specialitate nr.1

2.Proiect de hotărâre privind acordarea, unei finanțări în condițiile Legii nr.69/2000 pentru ASOCIAȚIA SPORTIVĂ ,,CLUB SPORTIV MUNICIPAL CÂMPIA TURZII”, în vederea realizării activităților proiectului „Angrenarea sportivilor CSM Câmpia Turzii în competiții “ în anul 2020.
Prezintă: Inițiator – Primar, Dorin Nicolae LOJIGAN
Raport de specialitate – Serviciul Cultură
Aviz – Comisia de specialitate nr.1

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS