Actualitate

Ședință ordinară a Consiliului Local Turda

R O M Â N I A

JUDEŢUL  CLUJ

MUNICIPIUL TURDA

CONSILIUL LOCAL

PROIECTUL ORDINII DE ZI

AL  ŞEDINŢEI  ORDINARE A  CONSILIULUI  LOCAL al   MUNICIPIULUI   TURDA

DIN   DATA   DE   28 MAI 2020

ORA 13,00  –

1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

2. Probleme ale Arhitectului Şef:

2.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Regulamentului local de publicitate al municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

3. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

3.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea situaţiilor financiare  ale societăţii Salina Turda SA  la 31.12.2019, repartizarea profitului societăţii precum şi execuţia bugetară aferentă exercitiului financiar 2019,  aprobarea Raportul administratorilor şi al directorului general al societăţii la data de  31.12.2019 şi descarcarea de gestiune a administratorilor şi a directorului general raportat la situaţiile aprobate, precum şi aprobarea Raportului auditorului financiar independent, la data de 31.12.2019.


– ini
ţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

4.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea organizării Serviciului Public Local de Evidenţă a Persoanelor Turda ca serviciu fără personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda şi aprobarea organigramei, numărului de posturi, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale serviciului.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei şi  statului de funcţii pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, serviciu aflat în subordinea Consiliului Local al municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

4.3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării organigramei, numărului de posturi şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Turda.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5. Probleme ale Serviciului Evidenţa Patrimoniului şi GIS:

.1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului situat administrativ în Turda. str. Nicolae Iorga nr. 22, înscris în CF nr. 58343 Turda, prevăzut cu nr. cadastral 58343.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

52. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a imobilului teren situat în Municipiul Turda. str. Gheorghe Bariţiu nr. 67, înscris în CF nr. 53819 Turda, prevăzut cu nr. top. 2385, în suprafaţă de 1170 mp.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

5.3. PROIECT DE HOTARARE privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical din imobilul situat administrativ în Turda, str. Andrei Mureşanu, nr. 13-15, înscris în CF nr. 62022 Turda, nr. cadastral 62022-C1-Corp 1 policlinică, către Casa Judeţeană de Pensii Cluj.

– iniţiator Primarul Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian.

6. Propuneri, întrebări, interpelări.


       P  R  I  M  A  R,     S E C R E T A R,

      Cristian Octavian Matei                                   GENERAL
  Jr. Mărginean Elena Mihaela

întocmit/redactat:

consilier juridic Adrian Vana

*
Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS