Locuri de munca

Concurs la Spitalul Municipal Turda

Spitalul Municipal Turda organizeaza in data de 26.05.2017, ora 09:00, concurs pentru ocuparea unui 1/2  post pe perioada nedeterminata de Tehnician treapta profesionala IA-responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR-O-operator RSVTI la Compartimentul tehnic de intretinere.

 

Conditii de desfasurare a concursului:

–     concursul consta in proba scrisa si interviu;

–     fiecare proba a concursului va fi notata cu note de la 1 la 10;

–     pentru a fi declarati admisi, candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel   putin nota 7;

–     promovarea probei scrise este obligatorie pentru sustinerea interviului

–   stabilirea candidatilor care urmeaza sa ocupe postul vacant scos la concurs se va face in ordinea mediei generale, determinata pe baza mediei aritmetice  a notelor obtinute de catre candidati la fiecare proba.

–    probele se sustin in limba romana;

–  in cadrul interviului vor fi testate cunostintele teoretice si practice, abilitatile si aptitudinile candidatului pe baza urmatoarelor criterii de evaluare a performantelor profesionale individuale:

 1. a) pregatirea profesionala;
 2. b) pregatirea teoretica pe baza bibliografiei stabilite;
 3. c) aptitudini de comunicare/reprezentare;
 4. d) abilitati impuse de exercitarea functiei;
 5. e) motivatia candidatului;

 

Conditii de participare:

–  diplomă de absolvire a învăţământului postliceal de specialitate

sau

– diploma de bacalaureat

– autorizatie RSVTI

-6ani si 6 luni vechime in specialitate conform Ordinului MS 1470/2011

 

Acte necesare la dosar:

 1. a) copia actului de identitate;
 2. b) formularul de inscriere;
 3. c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
 4. d) copia carnetului de munca si adeverinta care sa ateste vechimea in munca de la data de 01.01.2011 pana in prezent, raport REVISAL;
 5. e) cazierul judiciar;
 6. f) adeverinta care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare;
 7. g) copia fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale sau, dupa caz, recomandarea de la ultimul loc de munca (sa aiba nr.de inregistrare, semnatura si stampila);
 8. h) test psihologic de angajare (psiholog acreditat in psihologia muncii);
 9. i) alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs;
 10. j) curriculum vitae;
 11. k) taxa concurs 100 lei – se achita la caseria unitatii;

 

            Copiile de pe actele prevazute mai sus se prezinta insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretariatul comisiei de concurs, sau in copii legalizate.

Dosarele se vor verifica de către comisia de concurs iar rezultatele selectării dosarelor se vor afişa la sediul instituţiei.

 

TEMATICA/BIBLIOGRAFIE

 1.Legea nr.64/21 martie 2008*** Republicata privind functionarea in conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil.

2.Ordin nr.401 din 5 august 2005 privind aprobarea aplicarii sigiliilor de catre inspectorii de spacialitate din cadrul Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat (ISCIR) la instalatiile si echipamentele neautorizate sau care nu prezinta siguranta in functionare, conform Prescriptiilor tehnice-colectia ISCIR.

 1. Ordin nr.7 din 13 februarie 2013 referitor la masuri privind siguranta ascensoarelor de persoane, Emitent: Ministerul Economiei Inspectia de Stat pentru contrlolul cazanelor, recipientelor sub presiune si instalatiilor de ridicat, publicat in: Monitorul Oficial nr.105 din 21 februarie 2013.
 2. Ordinuil nr. 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnica a instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR-operator RSVTI-actualizat.

       5.. ROF(Regulamentul de organizare si functionare) al Spitalului Municipal Turda-se afla publicat pe site-ul Spitalului Municipal Turda;

          6.RI (Regulamentul intern) al Spitalului Municipal Turda-se afla publicat pe site-ul Spitalului Municipal Turda;

 1.     Atributii specifice fisa postului.

Dosarele se depun la Secretariatul unitatii pana la data de 22.05.2017, ora 15:00, dupa ce au fost verificate la Serv.RUNOS – SALARII. Program cu publicul: luni-joi: 8:00- 09:00 si 14:00-15:00 / vineri: 8:00- 09:00 si 11:00-12:00.

 

MANAGER                          SEF SERV.RUNOS                     Intocmit

     Dr.Stanila Ovidiu                       Ec.Vasilichi Violeta                             Ec.Mot Simona

*
Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS