Mica publicitate

Mica Publicitate 25 – 31 martie 2019

Pierdut certificat de înregistrare întreprindere individuală şi act constitutiv pe numele Iabloncic Francisck Emerik. Le declar nule.

SOCIETATEA NIXOR ASCEND S.R.L., CU J12/2201/2012, DECLAR PIERDUT CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE. SE DECLARĂ NUL.

S.C. Caso Mechatronics S.R.L., titular al proiectului – Construire hală producţie component roboţi industriali, amenajări exterioare, împrejmuire, branşamente utilităţi – , anunţă publicul interesat asupra luării de către APM Cluj a deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul “Construire hală producţie component roboţi industriali, amenajări exterioare, împrejmuire, branşamente utilităţi”, amplasat în Câmpia – Turzii, str. Laminoriştilor nr. 169C, jud. Cluj. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Cluj, str. Dorobanţilor nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264410722, fax 0264410716, e-mail office@apmcj.anpm.ro în zilele de luni între orele 9.00-14.00, marţi, miercuri, joi între orele 9.00-14.00 şi vineri între orele 9.00-12.00, precum şi la adresa de internet office@apmcj.anpm.ro. Publicului interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.

ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ MUREŞ SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR ALBA

organizează  în data de 16.04. 2019, ora 09°° la sediul instituţiei situat în Alba Iulia, Str. Lalelelor Nr. 7A

CONCURS  pentru ocuparea unui post vacant de inginer pe perioadă nedeterminată la Stația hidrologică Câmpeni (pt. Turda)

Condiţiile de participare la concurs:

 1. Inginerie în : hidrotehnică/energetică/geologie/ecologie/ingineria mediului sau altele conexe gospodării apelor;
 2. domiciliul în mun. Turda

Dosarele de concurs se depun la sediul S.G.A. Alba până la data de 04.04.2019, ora 14.00.

–     Data: 16.04.2019, ora 09.00 – proba  scrisă

– Data: 19.04.2019, ora 09.00 – proba interviu

Informaţii se pot obţine la sediul unităţii, e-mail: personal@sgaab.dam.rowater.ro, site-ul A.B.A. Mureş sau la tel. 0258 833356, 0258 833578 int. 213.

APARTAMENTE 2 CAMERE

 • Vând ap. cu 2 cam, în Micro 1, parter, finisat, acte la zi, termopane, uşă metalică, centrală termică. Negociabil. 0752-293645.
 • Vând ap. cu 2 cam., decomandat, Turda, str. Lotus nr. 54, parter, supraf. 40,44 mp, cf, parcare, boxă, izolat int/ext, uşă metalică, geamuri termopan,etc, preţ 38.000 Euro. Tel. 0758-999746, 0758-777076.
 • Vând ap. cu 2 cam, conf. II, zona Micro 3, peste drum de Kaufland, complet mobilat, etaj III. Tel. 0747-807271.

 

APARTAMENTE 3 CAMERE

 • Vând ap. cu 3 cam., separate, aranjat, balcon închis, supraf. 67 mp, cu garaj beton. Turda. Preţ 55.000 Euro. Tel. 0745-972290.
 • Vând ap. cu 3 cam, Turda, zona Micro 2, confort +, bloc de cărămidă, CT, parchet masiv, termopane, plus garaj auto.Tel. 0752-069967.

CASE

 • Vând casă cu etaj în comuna Mihai Viteazu, 5 cam, 2 bucătării, 2 băi, cămară, pivniţă sub casă, anexe, supraf, 22 ari, imediat ocupabilă. Preţ 65.000 euro. Tel. 0766-592223.
 • Vând casă, compusă din o cam., bucătărie, baie, cămară, zona centrală, Turda. Tel. 0747-116649.
 • Vând casă cu o cam., bucătărie, baie, cămară, Turda str. Republicii nr. 45. Tel. 0758-465271.
 • Vând casă în Turda, str. Nic.Vlăduțiu nr. 14, intergral sau cu drept de uzufruct viager. Tel. 0787-737703.
 • Vând cabană din lemn, cu mansardă, centrală, în oraşul Brad jud. Hunedoara. Tel. 0771-552992.
 • Vând casă cu 2 camere și anexe, Bercheș, comuna Frata. Preț 50.000 ron negociabil. Tel. 0756-546634.
 • Vând casă din cărămidă, 85 mp., situată pe un teren intravilan de 600 mp, întabulată, în Turda, str. Gen. Dragalina nr. 74. Tel. 0747-234794, 0751-792969.
 • Vând casă în Turda, zonă centrală, baie, bucătărie, cămară, 2 camere, la parter şi 3 încăperi şi terasă la etaj, supraf, totală 30 ari, grădină, viţă de vie. 0751-043673.
 • Vând casă cu grădină în Sat Gligorești, supraf. 1079 mp., cu utilități, apă, gaz, curent electric, anexe gospodărești, întabulată, ocupabilă imediat. Preț 10.000 Euro, negociabil. Tel. 0743-046682.
 • Vând casă, zona Băi Turda, cu grădină, supraf. 1700mp. Tel. 0723-733100.
 • Vând în Petreștii de Jos 2 mori în funcțiune (moară cu ciocane + valț pe mălai), casă bătrânească și anexe, supraf. teren 1800 mp, curent monofazic și trifazic, acte în regulă. Preț negociabil. Tel. 0758-359204, 0748-263713.
 • Vând urgent casă cu etaj în Turda, compusă din 2 apartamente, cu 3 şi 4 camere fiecare, balcon, bucătărie, baie, hol, 2 beciuri, 2 garaje curte anexe, 2 balcoane, acte la zi, proprietar,grădină şi livadă, zona centru, în spatele pieţei centrale, ocupabilă imediat. Construcţia este de cărămidă, acoperişul din tablă Zn, din 1976. Tel. 0741-931222.
 • Vând casă în Turda, str. A. Sever nr. 17, întabulată, cu taxe la zi, compusă din o cameră de 30mp, bucătărie de 15mp., debara de 15mp., cămară de 3,5mp, locuibil 61 mp. Preț 120.000 ron negociabil. Tel. 0748-546946.
 • Vând casă cu grădină în Sat Gligorești, supraf. 1079 mp., cu utilități, apă, gaz, curent electric, anexe gospodărești, întabulată, ocupabilă imediat. Preț 10.000 Euro, negociabil. Tel. 0743-046682.
 • Vând casă în Turda, 2 cam, baie, bucătărie, cămară + anexe, supraf. Totală 350 mp, renovată, geamuri termopan. Preţ 180.000 ron. Tel. 0758-139775.
 • Vând casă, în comuna Frata, compusă din 2 cam., bucătărie, antreu, beci, gaz, curent, supraf. totală de 1800 mp. Tel. 0758-944804.

TERENURI

 • Vând teren intravilan, lângă Salina Turda, lângă o investiție de 7,5 mil. Euro, cu acces în parcare, la Stațiunea de Cercetări Agricole, Turda, str. Agriculturii nr. 25 B, cadastrat, supraf. 1921 mp, acces direct la apă, gaz, canalizare, curent, tv-cablu, internet, la prețul de 45 eur/ mp, front la stradă 12 metri. Tel. 0748-808397.
 • Vând livadă, 24 ari, în comuna Ciurila, 24 ari, front la stradă 19,5ml, curent electric la stradă, conducta de apă de izvor. Tel. 0787-737703.
 • Vând teren intravilan, 2,13 ha, în Mihai Viteazu, cu utilități la stradă, aproape de autostradă –nodul rutier. Tel. 0744-519068.
 • Vând teren intravilan, 9000 mp, 24 m lat x 400 m lungime, cu acces la ambele capete. Mihai Viteazu. Cu C.F. Tel. 0741-757150.
 • Vând teren intravilan, în Tureni, supraf. 1000-1500 mp, intabulat, acte la zi, toate facilitățile, apă, canal în curs, gaz, curent, bun pentru construcții. Tel. 0749-160377.
 • Vând teren intravilan, vie-livadă, supraf. 2900 mp, Dealul Zânelor. Tel. 0753-687081.
 • Vând teren pentru construcție, situat lângă Compania de Apă Arieș Turda, drumul spre Bogata, vis-a-vis de fosta fabrică Silica, 9500 mp, acces la ambele capete, utilități la drum, acte CF şi cadastru, aparţine de Mihai Viteazu. Tel. 0744-678688.
 • Vând teren , 1348 mp intravilan, în Sănduleşti, utilităţi apă, gaz, curent, carte funciară la zi. Preţ 15 euro/mp. 0742-468415.
 • Vând teren pentru cabane, curent 220 v, 380 v, în Râmetea, jud. Alba. Tel. 0745-980334.
 • Vând teren pentru construcţii, Turda, str. Sănduleşti nr. 86, cu livadă, întabulat, 1351 mp, 14 m front la stradă, utilităţi la drum. Tel. 0745-037653.
 • Vând teren arabil, 61 ari, zona Şarât. Tel. 0364-100403.

ÎNCHIRIERI

 • Familie de pensionari caută chirie pe termen lung, la casă, de preferat nemobilată. Turda. Tel. 0744-844665.
 • Dau în chirie ap. cu 2 cam, vis-à-vis de şcoala nr. 7. Tel. 0742-306459
 • Dau în chirie spațiu ultracentral, în piața agroalimentară din centru Turda, supraf. 70 mp., etaj, toate utilitățile, spațiu bun pentru coafor, frizerie, birouri, reparații calculatoare. Tel. 0744-678668.
 • Închiriez garaj, zona centrală Turda, Tel. 0753-753991.
 • Închiriez ap. cu 2 cam, zona centrală, etaj II, mobilat. Tel. 0740-001877.
 • Dau în chirie spaţiu pentru birouri, supraf. 30 mp.în centrul oraşului Turda, preţ 1000 ron negociabil. Tel. 0742-704661.
 • Dau în chirie la casă particulară, apartament cu 2 cam, bucătărie, baie, hol, balcon, acces separat prin curte, centrală, contorizare separată, pe termen lung, unei familii serioase, zona centrală. Ofer şi contract de închiriere la înţelegere. Garanţia chiria pe 2 luni. Preţ 1000 ron/lună. Tel. 0741-931222.
 • Pensionar singur, caut chirie (cameră separată) eventual garsonieră. Turda. Tel. 0751-667994.
 • Familie de pensionari caută chirie pe termen lung, la casă, de preferat nemobilată. Turda. Tel. 0744-844665.
 • Închiriez ap., zona Calea Turzii, recent renovat, complet utilat şi mobilat, parter, are intrare separată. Ocupabil imediat. Preţ 1600 ron. Tel. 0769-983266.

 

SCHIMBURI

 • Schimb ap. cu 2 cam, amenajate şi o garsonieră, cu ap. cu 4 cam. Tel. 0755-589137.

VÂNZĂRI DIVERSE

 • Vând garaj cu beci, zona Micro 1, Turda. Tel. 0749-173837.
 • Vând 2 tablouri, pictură pe pânză în ulei, covoare de perete cusute manual, timbre plus clasor, discuri pick-up muzică uşoară. Tel. 0752-069967.
 • Vând ţiglă recuperată, 0,50 lei bucata. Tel. 0771-552992.
 • Vând 2 tablouri, pictură pe pânză în ulei, covoare de perete cusute manual, timbre plus clasor, discuri pick-up muzică uşoară. Tel. 0752-069967.
 • Vând la preţuri accesibile rafturi metalice din bucăţi ce se pot asambla, trusă de sudură şi tăiere autogen, cu furtune şi reductor pentru oxigen, dispozitiv pneumatic pentru pocnituri şi furtunul pentru aer. Tel. 0746-058189.
 • Vând țuică din vin, de 52 grade, în Viișoara, la prețul de 25 ron/litru, fasole albă, boabe, 8 ron/kg, la cantitate mai mare, prețul se negociază. Tel.0743-674416.
 • Vând transformatoare 20.000 kwa 400 kwa, 2 bucăți. Tel. 0745-980334.
 • Vând loc de veci. Tel. 0742-423902.
 • Vând tv color, dar nu e plasmă. Tel. 0771-552992.
 • Vând 25 oi ţurcane cu miei mari şi 8 noantini, porumb boabe, baloţi de lucernă. Tel. 0741-658646.
 • Vând lemne de foc, fag, gata tăiate, la 40-50 cm, în stoc de 2-3 ani, bricheţi de fag, 10 kg pachetul. Tel. 0755-060262.
 • Vând ouă pentru incubat (găini de rasă), plăci azbociment, uşă teracotă din fontă, bancă rustică din roţi de car originale, roată de rezervă pentru Fiat Punto. Tel. 0745-476708.
 • Vând maşină de spălat rufe, Wirlpool, cu încărcare frontală,preţ 450 ron, 3 dulapuri suspendate, stare foarte bună, preţ 100 ron/bucata.. Tel. 0754-949905.
 • Vând pompă manuală pentru apă, 3 cazane pentru distilat țuică, vol. 10, 100 și 150 litri, cu toate accesoriile, căldare din cupru pentru silvoiz cu mestecător cu motor electric, reductoare de turație pentru cazan de țuică,ladă pentru cereale, din lemn, 30 litre. Tel. 0753-310099.
 • Vând mobilă dormitor, bucătărie, sufragerie cu colţar şi masă, cameră de copil, toate din lemn. Tel. 0752-045724.
 • Vând maşină de spălat rufe, Wirlpool, cu încărcare frontală,preţ 350 ron, 3 dulapuri suspendate, stare foarte bună, preţ 100 ron/bucata.. Tel. 0754-949905.
 • Vând capre Saanen cu iezi sau fără. Tel. 0741-042087.
 • Vând pat mare de dormitor şi covor, colţar de cameră cu ladă, scaune tapiţate, din lemn masiv, flex Dewalt 1400 w, electroşoc pentru apărare, cameră auto HD 12 v cu înregistrare, aparat de sudură Telwin, sfărmătoare de porumb, discuri abrazive 300-400 mm,generator 5,5 kw trifazic, binoclu de vânătoare Japan, telefon smart mic, tv color Philips, 72 cm, compresor pentru vopsit, 220v, GPS auto cu hărţi, cizme toc italian 35-37, masă de călcat, jeantă Audi A3, nouă, dimensiune 2000. Contactați-mă! 0740-798399.
 • Vând recipient de 1000 l, lemne de foc, mașină de sfărmat porumb, moară cu ciocane, troci din tablă, popi (bile de brad) pentru cofrat placa, polistiren ingifug de 10 cm,  damigene de 50 l, cabluri de remorcat, chei fixe și tubulare, pompă de stropit pomi, pompă de stropit via şi legume, din alamă. Turda. Tel. 0751-787870.
 • Vând lemne de foc, reductor mic cu motor, motor trifazic1,5 kw, stâlpi din ţeavă pentru gard şi porţi mari, calorifere din fontă, curate, cântar balanţă 200kg, căruţ de mână. Tel. 0741-142473.
 • Vând ţuică făcută din prune, mere, pere, caise pentru aromă. Preţ 20 ron/litru. Tel. 0740-001887.
 • Vând dale din beton, 35 x 35 x 5 cm, culoarea betonului, preţ 4,50 ron/bucata. Turda, Tel 0744678668.

PRESTĂRI SERVICII

 • Angajăm brutar sau brutăreasă, calificaţi, cu experienţă în panificaţie. CV-urile se pot trimite la florin_monica82@yahoo.com. Tel. 0749-173837, 0755-531786.
 • Contabil autorizat, cu semnătură electronică, efectuez contabilitate pe calculator de la A la Z, inclusiv depuneri situaţii, declaraţii, bilanţuri, state de plată, verificări de bilanţuri şi pentru asociaţii de locatari şi blocuri, etc, la şi sub preţul pieţei, între 150 – 400 lei, la nevoie mă deplasez şi la sediul firmelor interesate. Tel. 0748-808397.
 • Expert contabil, cu semnătură electronică, țin evidența contabilă completă, (nivel bilanț), depun declarații, ofer servicii de resurse umane, salarizare, fiscalitate, audit și consultanță în afaceri. Tel. 0745-548712.
 • F.execut lucrări de tăiat lemne de foc cu drujba și crăpate, curățat pomi, vie, grădinărit, reparații anexe, numai în zona Turda, plata la înţelegere. Tel. 0745-956848.
 • F. vopsesc haine din piele, obiecte de piele, maro și negru, Turda, Micro III, str. Narciselor nr. 10. Tel. 0743-978232.
 • Meseriaș, execut lucrări de amenajări interioare, de la A la Z, finisaje, gresie, faianță, reparații spaleți uși, geamuri, parchet, tavane false, ob. sanitare, electrice, instalații de apă, la prețuri negociabile. Tel. 0743-978232.
 • Execut lucrări de grădinărit, tăiat vie, pomi, săpat, vopsit garduri, cu deplasări oriunde. Turda, Câmpia Turzii. Tel. 0760-304842.
 • Repar maşini de spălat automate, cuptoare cu microunde şi alte electrocasnice. C. Turzii.

Tel. 0747-123317.

 • Doamnă serioasă, cu experiență și răbdare, caut să îngrijesc copii, bătrâni sau bolnavi. Tel. 0774-596074.
 • Pensionară, îngrijesc persoane învârstă sau copii. Fac și menaj ușor. Tel. 0746-633664.
 • Economistă cu experiență, țin evidență contabilă completă, depun bilanțuri, la prețuri avantajoase. Tel. 0744-672715.
 • Doamnă serioasă, titrată, nefumătoare, fac curăţenie la apartamente, case, birouri, îngrijesc copii, chiar şi bebeluşi, în Turda sau Câmpia Turzii, Pot îngriji şi să fac menaj la persoane în vârstă, care nu sunt pe pat. Tel. 0735-163128.
 • Complex Sailor 2 Mai angajează pentru sezonul estival barmani, ospătari, cameriste, salarii negociabile. Inf. la tel. 0743-335777.
 • Societate comercială angajează pentru sezonul estival pe litoral femei pentru a face clătite, Salariu atractiv. Tel. 0757-244588.

MATRIMONIALE

 • 45 ani, necăsătorit, nefumător, doresc să cunosc o doamnă compatibilă pentru a încerca împreună o relaţie completă. Tel. 0771-336595.
 • Bărbat singur, fără obligaţii, 54 ani, doresc să cunosc o femeie indiferent de vârstă, pentru prietenie. Tel. 0755-108119.

 

URĂRI

 • La împlinirea a 65 de ani, dorim scumpului nostru soţ, tată, socru şi bunic multă sănătate şi „La Mulţi Ani!” Cu drag, soţia Verona, fiul Nicu, nora Roxana şi nepoţii Răzvan şi Măriuca Iancu!
 • „La Mulţi Ani!” şi multă sănătate, prietenului nostru Iancu Neculai din Turda, (65 ani). Cu respect prietenii Mărginean, Şipoş, Micu şi Todor.

 

*
Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ziarul care te prinde

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS