Administraţie

Şedinţă ordinară a Consiliului local Turda, 25 ianuarie, orele 13.00

 1. Prezentarea procesului verbal al şedinţei ordinare precedente;

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind constatarea încetarii de drept a mandatului de

consilier local al domnului Cojocaru Igor şi declararea ca vacant a locului ocupat de acesta în Consiliul Local al Municipiului Turda.

 

 1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind validarea mandatului de consilier local al

domnului Giurgiu Nicolaie.

 • Prezentarea procesului verbal de validare;
 • Depunerea jurământului de către domnul Giurgiu Nicolaie.

 

 1. Probleme ale Direcţiei Economice:

4.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind execuţia bugetului pe trimestrul IV 2017.

 

 1. Probleme ale Serviciului Administraţie Publică Locală:

5.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 62289 Turda, nr. top. 512/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1.

5.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operaţiunii de dezmembrare a imobilului înscris în CF nr. 63320 Turda, nr. cadastral 63320.

5.3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii fără licitaţie publică a spaţiului situat administrativ în Municipiul Turda, str. George Coşbuc nr. 3, ap. 3 către Societatea Profesională Notarială Potaissa.

5.4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării articolului 3 al HCL nr. 378/2017 referitoare la concesionarea fără licitaţie publică a unui teren în suprafaţă de 26 mp, înscris în CF nr. 62764 Turda, nr, cadastral 62764, în vederea extinderii construcţiei pentru doamna Suciu Maria.

5.5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea HCL nr. 198/2017 referitoare la aprobarea încheierii unui contract de locaţiune pentru un imobil clădire situat în Piaţa 1 Decembrie 1918, nr. 31-33.

5.6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea costului de instituţionalizare pentru persoanele vârstnice aflate în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă “Acoperământul Maicii Domnului” Turda.

5.7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Turda, care vor funcţiona în anul şcolar 2018-2019.

5.8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Muncipiului Turda în Adunarea Generală a Asocieţiei Club Sportiv Sticla Arieşul Turda, în vederea exercitării drepturilor de asociat în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Asociaţilor.

5.9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Centrul Agro Transilvania Cluj S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.

5.10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea înlocuirii anexei la HCL nr. 3/2018 referitoare la asocierea Municipiului Turda cu Societatea Română de Televiziune, în vederea organizării evenimentului semifinala Eurovision 2018.

5.11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Turda, domnului Lazăr Alexandru.

 

 1. Probleme ale Direcţiei Tehnice:

6.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Documentaţiei de avizare pentru lucrări de intervenţii – DALI şi a principalilor indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii: “Reabilitare şi modernizare infrastructură rutieră şi utilităţi din corpul drumului în Băile Turda lot proiect finanţat din alte surse”.

 

 1. Probleme ale Serviciului Administrare Fond Locativ:

7.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorităţi pe anul 2018 pentru repartizarea locuinţelor sociale şi  a locuinţelor din fondul locativ de stat, altele  decât  cele  sociale.

7.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor de priorităţi în vederea  repartizării locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, pentru anul 2018, derulate prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.

 

 1. Probleme ale Biroului Resurse Umane:

8.1.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului cotizaţiei anuale de membru al Asociaţiei Municipiilor din România.

8.2.  PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Turda şi Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Turda pentru anul 2018.

 

 1. Probleme ale Serviciului Public de Asistenţă Socială:

9.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului Serviciului Public de Asistenţă Socială Turda, pentru anul 2018.

 

 1. Probleme ale Serviciului Public Poliţia Locală Turda:

10.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public Poliţia Locală Turda, pentru anul 2018.

 

 1. Probleme ale Serviciului Public Administrare Pieţe şi Obor:

11.1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor care se percep pentru folosirea locurilor publice din Piaţa Agroalimentară Centrală, Micro III şi Oborul Turda.

11.2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului Cadru privind funcţionarea Pieţelor Agroalimentare şi a Oborului din Municipiul Turda.

 

 1. Propuneri, întrebări, interpelări.

 

P  R  I  M  A  R,                                                   S E C R E T A R,

     Matei Cristian Octavian                                Paula Letiția Mic

Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ziarul care te prinde

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS