<
Actualitate

APIA primește cereri de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că se depun cererile de solicitare a ajutorului de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia COVID -19,pe o perioadă de 20 de zile lucrătoare de la publicarea actului normativ în Monitorul Oficial.

Formularul cererii de solicitare a ajutorului de stat se regăsește în OUG. nr 149/27.08.2020 publicată în Monitorul Oficial nr. 808 din data de 02.09.2020 și poate fi descărcat de pe site-ul APIA www.apia.org.ro, accesând următorul link:

http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19

Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se depun la centrelejudețeneale Agenției de Plăți și Intervenție pentruAgricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, iar însituația în care dețin mai multe exploatații, la centruljudețean APIA pe raza căruia au sediul social sau își au domiciliul, după caz.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat și documentele justificative se pot transmite și prin fax, poștă sau în format electronic prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură pe fiecare pagină a documentului transmis.
Beneficiarii sunt crescători care dețin animale din specia bovine respectiv, întreprinderi individuale şi familiale, persoane fizice autorizate, persoane fizice, după caz, precum  şi persoane juridice.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate
a) să dețină minimum 91 capete femele adulte din specia bovine înregistrate în RNE în exploatații cu cod ANSVSA la data de 1 iulie 2020;

b) femela din specia bovină aibă  vârsta de minim 24 luni la data de 1 iulie 2020;

c)sănu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentruaceleaşi costuri eligibile în baza Comunicării CE – Cadrutemporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei pandemii de COVID-19 (2020/C91I/01);

d) nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau faliment, în baza evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31.12.2019 sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o deciziedefinitivă a instanțelor judecătorești de constatare a falimentului pănă la data de 31.12.2019.

Cererea de solicitare a ajutorului de stat, este însoţităde următoarele documente:

Copie de pe B.I./C.I.a beneficiarului,certificatul de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului al beneficiarului, împuternicire și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;

registrul exploatației emis de operatorul Sistemului naţional de identificare și înregistrare a animalelor din care rezultă efectivul de  bovine deținut la data 1 iulie 2020,  pentru exploatația/exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA,  înscrisă/e în cerere;
coordonate bancare/trezorerie.

Cuantumul ajutorului de stat este de 100 euro/cap femelă bovină adultă(echivalentul în lei).

Valoarea totală ce poate fi acordată unui beneficiarnu depășește echivalentul în lei a 100.000 euro.

Ajutorul de stat pentru susținerea activității  crescătorilor din sectorul  bovinpoate fi cumulat cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), fără a depăși echivalentul în lei a 100.000 euro pentru același beneficiar.

Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS