Actualitate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII SE ÎNTRUNEȘTE ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ 

DISPOZIȚIE

Nr. 496 din 16.09.2019

privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;

În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;

Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de luni 16.09.2019 ora 16.00.

Art.2 Ședința va avea loc în sala de ședințe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii cu proiectul de ordine de zi anexat și care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.

Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.

Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PROIECT ORDINE DE ZI:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ca urmare a încheierii contractului de execuție privind realizarea lucrărilor rămase de executat la 01.01.2019, pentru obiectivul de investiţii „Modernizarea străzilor Ionel Floașiu, Nicolae Titulescu- tronson II, Zaharia Stancu- tronson II, Tudor Arghezi- tronson I, Nichita Stănescu”, din Municipiul Câmpia Turzii.

2.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.70 din 25.04.2019 pentru aprobarea ’’Programului anual de întreţinere, reparații, modernizări şi investiţii pentru drumuri, poduri, pasaje rutiere şi pietonale, spaţii verzi, mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente cu excepția monumentelor istorice clasificate, locuri de joacă, fitness și skate- park, aferente domeniului public și privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2019”.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de preț practicate de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. pentru lucrări de reparații zidărie și marcaje pentru siguranța circulației ( pentru pasaje denivelate, ziduri de sprijin, parapete).

4.Proiect de hotărâre privind alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru PAROHIA ORTODOXĂ NR. 1 CÂMPIA TURZII.

5.Proiect de hotărâre privind alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru PAROHIA ORTODOXĂ NR. 4 CÂMPIA TURZII.

6.Proiect de hotărâre privind alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru PAROHIA REFORMATĂ CÂMPIA TURZII.

7.Proiect de hotărâre privind alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV ȘOIMII CÂMPIA TURZII.

8. Proiect de hotărâre privind alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru ASOCIAȚIA PRO ASISSTO.

8.Proiect de hotărâre privind alocarea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Câmpia Turzii pentru ASOCIAȚIA PACIENȚILOR CU AFECȚIUNI HEPATICE DIN ROMÂNIA, FILIALA CLUJ.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea reglementării situației juridice a stației de sortare deșeuri reciclabile, proprietatea publică a Municipiului Câmpia Turzii.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea cumpărării de către Municipiul Câmpia Turzii a unei suprafețe de teren.

PRIMAR,

Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT:

SECRETAR GENERAL

Nicolae ȘTEFAN

*
Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ziarul care te prinde

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS