Actualitate

Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

DISPOZIȚIE
Nr. _318_ din 20.05.2020
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință extraordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, de îndată, în ședință extraordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi 21.05.2020 ora 15.00.
Art.2 (1) Ședința va avea loc în sala de ședințe „EUROPA” din cadrul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
(2) Ședința Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la poarta Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic .
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL,
Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr.318 din 20.05.2020

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2020 și a listei de investiții aferentă.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.192 din 15.10.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economică (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ”Mobilitate Urbană Alternativă în Municipiul Câmpia Turzii”.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea proiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local prin concesiune în Municipiul Câmpia Turzii, anexa la HCL nr.146/22.08.2017 privind serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate în Municipiul Câmpia Turzii, modificată prin HCL nr.19/ 19.02.2018.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
SECRETAR

Nicolae ȘTEFAN.

*
Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS