Economic

Cum au evoulat averile consilierilor locali turdeni din 2016 până în prezent

Vă prezentăm evouția averilor consilierilor locali turdeni din 2016, de când au depus jurământul de consilier local până în prezent.

Anca Doru Paul Ioan – avea în 2016 şi are şi în preznet un teren intravilan de 600 de mp, dobândit în anul 1994, o casă de locuit cu o suprafață de 411 mp, achiziționată în anul 1972 împreună cu soția sa Anca. Deasemnea mai are un apartamnet, tot împreună cu soția, moştenit în 2010 în suprafață de 86 mp. Doru Anca nu deține nici un automobil.  A deschis două conturi în 2016 unu în lei în valorare de 30.000 şi unul în valută în valaore echivalentă în lei de 35.000 de lei. Deasemnea încasează anual pensie de la C.A.S. 45.600 de lei, iar de la consilul local în calitate de consiler local încasează anual 9.336 lei.

Giurgiu Nicolae – este unul dintre cei mai recenți membrii ai consiliului local Turda, acesta are un teren agricol, moştenit în 2015, cotă parte de 1/6. Are o indemnizație de avocat în valaore de 147.142.6 lei pe an, iar din consiliul local în calitate de membru câștigă 8.817 lei anual. Deasemnea este asociat la S.C. Ngd România S.R.L. cu 20 de părți sociale în valaore totală de 200 de lei. A mai avut  contracte de asistență juridică  în valoare toală de 4000 de lei pe parcursul anului 2018.

Cordiş Lucian – acesta are două terenuri , unul dobândit în anul 2003 iar altul în 2008, unul este în suprafață de 434 mp iar celălalt în suprafață de 400 mp. Deține 3 autovehicule, Ford, Seat şi Mazda, fabricate în 2006, 2007 şi respectiv 2016 toate cumpărate. Deasemnea mai deține bijuterii dobândite în anii 1993-1999 în valaore estimată de 3300 lei şi un ceas Rado dobândit în 2006 în valaore de 2000 de lei. Este acționar la S.C. King S.R.L. şi la S.C. Lacostar S.R.L cu câte 100 de unităti la fiecare. Are un credit la BCR în valaore de 48.000 de lei, cotractar în 2007, scadent în 2027. Cordiş Lucian încasează de la cele două societăți enumerate mai sus, din funcția de director 26000 de lei, respectiv 48000 de lei, iar din funția de consilier local 8600 de lei pe an.

Bogdanffy Gabor Norbert – are două terenuri agricole ambele în suprafață de 1.537.5 mp fiecare, cotă parte de 50%, dobândite prin cumpărare. Are o indemnizație de consilier local în valaore de 9.076 lei anual. Acesta mai ia 202 lei pe an de la Composesoratul de Păşunat Poiana în calitate de membru în consiliul de administrație.

Crişan Sorina – are un teren intravinal, primit ca donație în 2015, în suprafață de 540 mp, iar încă un teren de 264 mp, dobândit în 2017 prin moştenire. Are un credit la CEC care este scadent anul acesta în Decembrie în valaore de 40162.6 lei. Mai are un venit de 7805 lei anual în calitate de angajat la o firmă, iar din indemnizația de consilier local 9336 de lei anual.

Felezeu Cristian George – are mai multe terenuri printe care amintim, un teren intravial moştenit în 2018 cu o suprafață de 180 mp cotă parte 3/8, alt teren intravial moştenit tot în 2018 în suprfață de 475 mp tot în cotă parte de 3/8. Are mai multe case de locuit printre care două moştenite în 2018, ambele în cotă parte de 3/8 în suprafețe de 200 mp iar a doua este casă de vacanță în suprafață de 60 mp. Mai are un credit ipotecar în valaore de 19000 de euro, scadent în 2025. Ca surse de venit are anual 42.882 de lei de la Compania de apă Arieş, indemnizație de consilier local 9.076 lei, de la Ministerul Educației Naționale, de la Colegiul Tehnic Turda 6.370 lei.

Zoltan Radu Cosmin – are două terenuri intravilane, ambele cumpărate, unul în 2018 cu o suprafață de 776 mp, cotă parte de ½ cu soția, iar celelt teren cumpărat în 2016 cu o suprafață de 2100 mp tot în cotă de ½ cu soția. Are două case de vacanță, ambele în cotă de ½ cu soția, o casă achiziționată în 2018 în suprafață de 126 mp iar cealalță în supratață de 80 mp. Deasemenea mai deține un autoturism BMW X3 din 2007 achiziționat prin cumpărare . Are o indemnziație anuală de la S.C. Turdeana S.A în calitate de jurist 35.400 de lei pe an, iar în calitate de inginer 45.600 lei pe an, indemnizația de consiler local este de 9.336 de lei pe an.

Csep Leylla – are mai multe terenuri în diferite cote, majoritatea moştenite, are din anul 2000 un teren de 5542 mp, din 2004 un teren de 1200 mp, 3 hectare moştenite în 2005, 2.7 hectare moştenite în 2005, 6349 mp moşteniți în 2014 şi tot în 2014 a mai moştenit un teren în suprafață de 36957 mp. Ca şi case de locuit are mai multe în deținere printre care amintim, o casă costruită împreună cu soțul, în anul 2000 în suprafață de 163 mp, două case cumpărate, în cotă parte cu soțul, una în 2004 şi una în 2014, una dintre ele cu o suprafață de 85 mp şi cealaltă de 50 mp. Deasemena a moştenit în cotă de 3/8 o casă cu suprafață de 47 mp în 2014. Deasemena are deschise mai multe conturi bancare în valaore însumată de peste 20.000 de lei, dar și o asigurare de viață în valoare de 27500 de lei. Ca şi surse de venit, are un venit anual de peste 61.786 adunat din funcția de economist la S.C. MIP CAR S.R.L cu un venit anual de 26.355 lei, iar tot la această societate cu funția de inginer  26.355 lei anual, iar indemnizația de consiler local în valoare de 9.076 lei anual. Deasmnea are dividente tot la acea societate în valaore de 99.500 lei.

Micu Ovidiu Dorel – are în deținere un teren agricol în cotă parte, dobândit prin succestiune în anul 2009 în suprafață de 10000 mp. Nu are trecut în declarația de avere nici o casă şi nici un automobil. Deasemnea nu are nici un cont, are un venit anual încasat de 14598 din funcția de director tehnic la o societate, iar indemnizația de consiler local în valaore de 9336 lei pe an.

Moldovan Emil – are mai multe terenuri printe care intravilane, amintim aici, un teren de 500 mp, achizițioant în 2006 în cotă de 50% cu soția, alt teren intravilan achiziționat în 2008 în suprafață de 1000 mp tot împreună cu soția, are un teren agricol moştenit în suprafață de 1000 mp, un teren forestier de 20.000 mp împreună cu soția, şi un alt teren moştenit în 2008, extravilan în suprafață de 75.000 mp tot împreună cu soția. Deasemena are 3 imobile, printre care o casă de locuit achiziționată în 2006 cu o suprafață de 130 mp înpreună cu soția, şi două case de vacanță moştenite, una în 2005 cu o  suprafață de 40 mp şi una în suprafață de 60 mp. Deține două autovehicule, ambele cumpărate, un Ford Focus din anul 2006 şi un Bmw 318 din 2003. Are un venit de 58.949 de lei pe an din calitatea de profesor la Şcoala “Horea Cloşca şi Crişan” din Turda şi indemnizația de consiler local în valaore de 9.336 lei pe an.

Nap Adrian – nu are nici un teren trecut în declarația de avere, dar în schimb are două apartamente unul achiziționat în 1998 în suprafață de 52.71 mp împreună cu soția, iar celălalt în suprafață de 77.09 mp, achiziționat în 2007 tot împreună cu soția. Mai are un spațiu comercial din 2009 în suprafața de 52 mp tot cu soția, iar din 2014 mai are un apartamnet de 45.12 mp. Mai deține un garaj de 15 mp achiziționat prin cumpărare din 2006. Deține două autovehicule, un WW Passat din 2006 şi un WW Polo din 2001. Are un cont scandent în 2023 în valaore de 16.800 de euro. Are un venit anual de 51.167 în calitate de adminsitratori dividente la o societare comercială şi funcția de admistrator tot la această societate cu un venit anual de 2.106 lei, deasmena este broker de asigurări cu un venit anual de 5.490 lei, iar indemnizația de consilier local este de 9.336 lei pe an.

Năstase Paul – nu are nici un teren, are un apartament cumpărat în 2015, în suprafață de 80  mp, două autoturisme, o Dacie din anul 2008 şi un Suzuky din 1998. Are un credit deschis la CEC Bank,  în valaore de 138.405 scadent în 2045. Are un venit anual de 35.180 de la Compania de Apă Arieş, 28.703 lei anual de la Salina Turda S.A, în ambele cazuri fiind angajat, iar indemnizația de consilier local este de 9.336 lei anual.

Nemeş Lucian Bogdan – are 2 terenuri, ambele cumpărate în 2012, unul în suprafață de 171 mp iar celălalt în suprafață de 148 mp. Deasemnea are o clădire cu o suprafață de 165 mp cumpărată în 2012. Are un autoturism Mercedes fabricat în 2014, dobândit prin cumpărare. Are ceasuri şi bijuerii în valore de 9000 de euro, dobânidte în intervalul 2014-2018. Are diferite conturi deschie la diferite bănci în valaore totală de peste 135.700 de lei. Are are şi trei credite, unul în valore de 57000 euro scadent în 2042 iar unul de 36600 lei scandent în anul 2020. Are un venit de viceprimar anual de 79460 şi un venit confidențial de director de agenție la Raiffisen Bank.

Pîrlea Daniela – are un teren cumpărat în 2017, împreună cu soțul, în suprafață de 719 mp. O locuință de 100 mp împreună cu soțul, cumpărată în 2017. Are un credit scadent la CEC Bnak, în valaore de 168.980 scadent în 2031. Are un venit anual de 56.538 la o societate comercială în calitate de director comercial, iar indemnizația de consiler local de 9708 lei anual.

Riter Marius – are un teren agricol în cotă aprte de ½ în suprafață de 11.217mp, achiziționat în 2014, are un apartament împreună cu soția, cumpărat în 2003 în suprafață de 63.5 mp, deține două autovehicule un VW Passat fabricat în 2009 şi un Range Rover fabricat în 1999. Este acționar la o societate cu o cotă de participare în valore de 57.659 lei. Are două credite în valaore toală de peste 400.000 de lei, unul scadent în 2020 iar celălat în 2046. Are un venit anual de 56.795 din calitatea de angajat la o societate comercială, iar indemnizația de consiler este de 9.336 lei anual. Desemena are o bursă de performanță la UBB FSPAC Cluj Napoca în valaore de 1200 de lei anual.

Roş Nicolae – nu are trecut în declarația de avere, nici un teren, nici un imobil, nici un autoturism. Acesta are o indemnizația anuală de 35237 în calitate de lector universitar, la Facultate de Drept din Cluj Napoca şi o indemnizație de consiler local de 9336 lei. Deasemna un venit anual de 2442 lei la cabinetul indivudal de avocatură.

Sălăgean Aron Adrian – are 6 terenri în cotă parte de ½ , dintre care 3 arabile cu suprafața totală de peste 10000 mp, două terenuri intravilane, de 965 de mp, iar cel mai recent, este un teren de 339 mp, intravilan, achiziționat în 2017. Acesta are o casă de vacanță cumpărată in 2012 de 140 mp şi o casă de locuit, cumparată în 2013 cu o suprafață de 210 mp. Deține un autoturism Toyota fabricat în 2007 dobândită prin cumpărare. Are două conturi la BCR în valaore totală de 23850 de lei şi un cont la Raiffeisen Bank de 20256 lei. Dar şi două credite la BCR, ambele scadente în 2023, unul de 47234 şi unul de 117797 lei. Ca şi venituri are indemnizația de consiler local în valaore de 9336 lei pe an, de la Compania de Apă Arieş, 36540 ca şi cordonator M.A. de la Domeniul Public, 28693 cu funția de consilier tehnic.

Sămărtinean Iuliana Maria – are două terenuri, unul intravilan şi unul extravilan, ambele moştenite în proporție de ¼, unul în 2010 cu o suprafață de 2600 mp extravilan şi celălalt cu o suprafață de 400 mp intravilan. Are o casă de vacanță de 30 mp, moştenită în 2015 tot în cotă de ¼. Ca și venituri are un venit anual de 16000 de lei din învățământ, fiind educatoare, 9336 lei pe an, indemnizația de consiler local, 6.215 de la Salina Turda, iar în calitate de mentor 2948 lei pe an.

Sărmăşan Marius Adrian – are un autoturism marca Renault fabricat în 2005, dobândit prin cumpărare, are un credit de 60.000 de lei la BCR scadent în 2023. Ca şi venituri are 8558 lei anual din indemnizația de consiler local, iar de la Comania de Apă Arieş are un venit de 36.193 lei pe an şi tichete de masă în valaore de 2310 lei pe an.

Moldovan Adrian Petru – are un apartament, cumpărat în 2017 cu o suprafață de 80 mp, un autoturism Daewoo Estera fabricat în anul 1996. Are o indemnizație anaulă de consileir local de 9336 lei .

Toate datele au fost culese de pe site ul primăriei Turda şi sunt publice.

Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ziarul care te prinde

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS