Actualitate

Examen de promovare în grad profesional la Mihai Viteazu

Primăria comunei Mihai Viteazu cu sediul în: localitatea Mihai Viteazu, nr.1014, județul Cluj, organizează examen de promovare în grad profesional, dupa cum urmeaza:

– functie publica de executie Consilier Clasa I,
Grad Profesional superior in cadrul compartimentului financiar contabil, taxe si impozite- executare bugetara.

– functie publica de executie Consilier Clasa I Grad Profesional superior in cadrul compartimentului secretariat- juridic, relatii cu publicul, registratura si asistenta sociala.

-functie publica de executie Consilier Clasa I Grad Profesional principal compartiment financiar contabil, taxe si impozite

Desfășurarea examenului
Examenul de promovare în grad profesional se organizează la sediul Primariei com. Mihai Viteazu în data 12 august 2019 proba scrisă și în 5 zile lucratoare de la data probei scrise va avea loc proba interviului.
Dosarul de înscriere la examen se depune de către canditați până în data de 01 august 2018 inclusiv, la secretarul com. Mihai Viteazu.

Examenul constă în 3 etape:
Selectia dosarelor care va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de înscriere la examen;
Proba scrisa va avea loc în data de 12 august 2019, ora 10.00;
Probainterviu va avea loc în 5 zile lucratoare de la data probei scrise.

Condiții specifice de participare la concurs/examen:
În vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut, funcționarii publici trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
– să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează ;
– să fi obţinut cel puţin calificativul „bine” la evaluarea performanţelor individuale în ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate;
– să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentei legi.
Dosarul de înscriere la examen va conține în mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcţionarul public s-a aflat în activitate
c) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 al Hotărârea Guvernului nr. 611/2008

Bibliografia pentru posturile din cadrul Compartimentului financiar contabil , taxe și impozite este:
1.Constituția României
2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ

3.Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, publicată în M.Of. 618/ 18.07.2006, cu modificările şi completările ulterioare
4Legea 227/2015 privind Codul fiscal-Titlul IX Impozite sit axe locale, publicată în M.Of. nr. 688/10.09.2015
5 OG nr. 33/2002 aprobată prin Legea 223/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţile publice centrale şi locale

Bibliografia pentru postul din cadrul Compartimentului secretariat juridic , relatii cu publicul este:

1.Constituția României
2. Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019, privind codul Administrativ
3.Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ
4.Legea nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public cu modificarile si completarile ulterioare
5. Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

*
Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Ziarul care te prinde

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS