Actualitate

Finanțări nerambursabile de la bugetul local Mihai Viteazu

ANUNŢ DE PARTICIPARE

Nr.3554/23.04.2019

Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru proiectele structurilor sportive din comună, în anul fiscal 2019 .

Autoritatea contractantă-Comuna Mihai Viteazu-Consiliul Local, cu sediul în localitatea Mihai Viteazu, str. Principală, nr. 1014, jud. Cluj, cod fiscal 407405, telefon:0264329100, fax 0264 286101 ,e-mail:primaria@primariamihai-viteazu.ro

1.Reglementări juridice privind acordarea sprijinului financiar le constituie prevederile : Legii 350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, ale Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000, ale H.G.nr. 1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare,Hotărârea Consiliului local nr. 17/2014 privind aprobarea Ghidului solicitantului, domeniul -sport, H.C.L nr. 24/16.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli.

2.Solicitanţi: persoane fizice sau persoane juridice fără scop patrimonial – asociaţii sau fundaţii constituite potrivit legii române care activează în domeniul sportului.

3.Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din ghidul de finanţare, respectiv contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea contractantă şi beneficiar.

4.Durata proiectelor: anul 2019

5.Bugetul programului: bugetul alocat programului ,,Sportul pentru toți” de interes local, în anul 2019 este de 140.000 lei conform H.C.L privind bugetul de venituri și cheltuieli al Comunei Mihai Viteazu, jud. Cluj nr. 24/16.04.2019 iar finanţarea asigurată de Consiliul Local al comunei Mihai Viteazu va fi de maxim 90% din bugetul total al proiectului.

6.Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate descărca de pe site-ul Primăriei comunei Mihai Viteazu – www.primariamihai-viteazu.ro – Secţiunea Programe şi strategii europene, ghid sport 2019.

6.Depunerea documentaţiei: solicitantul va depune documentaţia completă la Registratura Primăriei Mihai Viteazu, str. Principală, nr. 1014, până la data de 08.05.2019, ora 14.00.

7. Evaluarea şi selecţia proiectelor se va face în perioada 09-10.05.2019 de către o comisie de evaluare si selecţionare, constituită prin dispoziţia primarului. La încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare,se va afişa pe site-ul Primăriei comunei Mihai Viteazu-www.primariamihai-viteazu.ro rezultatul selecţiei precum şi fondurile alocate.

8. Documentaţia va fi depusă obligatoriu în 2 exemplare (original şi copie) şi in format electronic CD ( fişiere word). Nerespectarea acestei cerinţe duce la excluderea cererii de finanţare din cadrul procedurii.

Primar,
Zeng Ioan.

Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.