Actualitate

Noile variante propuse de Guvern, pentru Programele Rabla și Rabla Plus se modifică

Guvernul României pregătește schimbări în programul Rabla și Rabla Plus.

În ședința din 11 martie 2019, pe masa executivului se va afla o Ordonanță de Urgență de modificare a OUG 6 din 2014, privind aprobarea programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.
Pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic (cu motor cu ardere internă), preţul de achiziţie nu poate depăşi suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz.
Pentru autoturismele cu sistem de propulsie hibrid preţul de achiziţie nu poate depăşi suma de 100.000 lei, la care se adaugă TVA, iar pentru autoturismele electric hibrid și pur electric, preţul de achiziţie nu poate depăşi suma de 150.000 lei, la care se adaugă TVA.
Noile prevederi ale programului Rabla:
”Art. I Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 22 octombrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
1.La articolul 2, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
3a) autoturism nou – se înţelege autovehiculul – bun nou definit conform prevederilor art. 3 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificările şi completările ulterioare, produs în spaţiul intracomunitar sau provenit din import, cu sistem de propulsie termic (cu motor cu ardere internă) și hibrid, definite conform prevederilor art.2,alineatul (1), lit.f) şi h) din Anexa la Ordinul ministrului mediuluinr.661/2017 privind aprobarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2017 –2019, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv electric hibrid și pur electric, definit conform prevederilor art.2 alineatul (1), lit.g) și h) din Anexa la Ordinul ministrului mediului nr.660/2017 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2017 –2019, cu modificările şi completările ulterioare, după caz şi îndeplineşte cel puţin cerinţele minime ale standardului EURO 6, achiziţionat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vânzarea autovehiculelor.
Pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic (cu motor cu ardere internă), preţul de achiziţie nu poate depăşi suma de 50.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz. Pentru autoturismele cu sistem de propulsie hibrid preţul de achiziţie nu poate depăşi suma de 100.000 lei, la care se adaugă TVA, iar pentru autoturismele electric hibrid și pur electric, preţul de achiziţie nu poate depăşi suma de 150.000 lei, la care se adaugă TVA, după caz;
b) beneficiarul Programului este persoana fizică ce îndeplineşte cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

 1. achizitionează un autoturismnou, care se încadrează în una dintre categoriile prevăzute la lit.a);
 2. nu înregistrează obligaţii de plată restante la bugetulgeneral consolidat;
 3. nu înregistrează restanţe la plata altor credite bancare;4. la data solicitării creditului garantat beneficiarul Programului are vârsta de minium 18 ani și capacitate deplină de exercițiu;
 4. La articolul 2^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  (1)Beneficiarii Programului trebuie să dispună de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a autoturismului nou pentru autoturismele cu sistem de propulsie termic, de minimum 25% din preţul de achiziţie a autoturismului nou pentru autoturismele hibrid, respectiv de minimum 30% pentru autoturismul electric hibrid și pur electric, în funcţie de tipul de autoturism nou care se achiziţionează în cadrul Programului.
  Garanţia statului va fi de maximum 50% din finanţarea acordată.
  3.La articolul 2^1, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) Facilitatileacordate prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto național aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr.661/2017și prin Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic aprobat prin Ordinul ministrului mediului nr. 660/2017 , respectiv ecobonusul și ecotichetul se pot utiliza pentru justificarea achitării avansului prevăzut la alin. (1) din prețul de achiziție a autoturismului nou”.
  Sursă: Guvernul României
Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.