<
Actualitate

Sprijin acordat în sectorul apicol

În Monitorul Oficial nr. 792 din 31.08.2020a fost publicată H.G. nr. 716/27.08.2020privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie – mai 2020 asupra sectorului apicol”.
Pentru a putea depune cerere pentru prezentul ajutor de minimis, se va verifica pentru fiecare solicitant în parte că nu a beneficiatîn ultimii 3 ani consecutivi de maimult de 20.000 euro ajutoare de minimis.


Sprijinul acordat va fi de 25 lei/familie de albine și de acesta vor putea beneficia toți crescătorii de albine, indiferent de forma de organizare, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) au familiile de albineînscrise în baza de date naţionalăapicolăla data 1 martie 2020, conformSistemuluiunitar de identificare a stupinelorşistupilor, gestionat de AgențiaNaționalăpentruZootehnie;
b) au familiile de albineînregistrate/autorizate la direcţiasanitar-veterinarăşipentrusiguranţaalimentelorjudeţeană, respectiv a municipiuluiBucureşti;
Potențialii beneficiari vor depune la direcțiile pentru agricultură județene, până pe data de 15septembrie2020(inclusiv), o cerere (formular-tip) însoțită de următoarele documente:
a)copie a BI/CI al/a solicitantuluipersoanăfizicăsau, dupăcaz, împuternicire/procurănotarialăşi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;
b)copieaatestatului de producătorîncazulsolicitanțilorpersonae fizice;
c) copie a certificatului de înregistrare la registrulcomerţului/Registrulnaţional al asociaţiilorşifundaţiilorsauaactuluiînbazacăruiaîşidesfăşoarăactivitatea, încazulpersoanelorjuridice, precum şicopie a BI/CI al/a împuternicituluipersoanăfizică;
d)dovadăcontactivbancă/trezorerie;
e)copiadocumentului de înregistrare/autorizaresanitar-veterinară, eliberat de cătredirecţiasanitar-veterinarăşipentrusiguranţaalimentelorjudeţeană, respectiv a municipiuluiBucureşti, pe a căreirazăteritorială se desfăşoară permanent activitateastupinei.
Suma alocată la nivel național pentru această schemă de ajutor de minimis este de 49.948.500lei (alocare ce acoperăun număr de 1.997.940 de familii de albine) și provine din bugetul național. Potențialii beneficiari se pot adresa pentru relații suplimentare la Direcția pentru Agricultură Județeană Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Fagului, nr. 17, persoană de contact: ing. Lucaci Claudia, tel. 0264-591752.

Director executiv ,
ing. PAUL-RAREȘ UIFĂLEAN.

Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS