Administraţie

Ședință ordinară a consiliului local al municipiului Câmpia Turzii

DISPOZIŢIA Nr. 603 din 14.07.2017 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în şedinţă ordinară
Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.39 alin.(1), alin.(3) şi alin.(5) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

DISPUN:
Articol unic:
– Se convoacă în sedinţă ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi 20.07.2017, ora 13.00.
– Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Palatului Cultural ,,IONEL FLOAŞIU” Câmpia Turzii, cu următoarea :

ORDINE DE ZI :

1.Raport privind monitorizarea activităţii asistenţilor personali desfăşurată în perioada 1 ianuarie 2017 – 30 iunie 2017.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului contribuţiei părinţilor pentru copiii care frecventează Centrul de Educaţie Timpurie Antepreşcolară în anul şcolar 2017 – 2018.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Câmpia Turzii la 30.06.2017.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Câmpia Turzii.

5.Proiect de hotărâre privind însşirea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.50235 Câmpia Turzii.

6.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr.50447 Câmpia Turzii.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractului de închiriere nr.7481 din 03.07.2007.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de valabilitate a contractului de închiriere nr.11 din 08.07.2009.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de locaţiune nr.11 din 07.03.2016.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.1313 din 18.02.2016 între Spitalul Municipal dr.Cornel Igna Câmpia Turzii și Spitalul Municipal Turda pe perioada 01.07.2017 – 31.12.2017.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de utilizare temporară a spaţiilor excedentare situate în cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Avram Iancu” Câmpia Turzii.

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui garaj auto pe str.Axente Sever, nr.2A, la limita de proprietate a municipiului Câmpia Turzii.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea reviziei 1 a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „LUCRĂRI DE MODERNIZARE STRĂZI ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII – strada Ion Agârbiceanu, strada Spicului, strada Iancu Jianu (inclusiv strada Calea Turzii până la Ialomiţei), strada David Prodan, strada Decebal (inclusiv capăt estic al străzii AL. I. Cuza), strada P-ţa Mihai Viteazu (zona Tiver acces în strada Laminoriştilor), strada Grădinilor, strada George Coşbuc (tronson neasfaltat)”.

14.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre Municipiul Câmpia Turzii şi doamna Bucureasa Liana Maria.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre Municipiul Câmpia Turzii şi domnul Baldogi Desideriu Gheorghe.

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de parteneriat între Municipiul Câmpia Turzii şi Asociaţia Culturală CineCultura, în vederea organizării evenimentului „Caravana Filmului Românesc – Capodopere ale cinematografiei naţionale”.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării criteriilor de atribuire a terenurilor în baza Legii nr.15/2003, cuprinse în anexa la HCL nr.117/20.11.2008.

18.Proiect de hotărâre privind condiţiile încheierii în formă autentică a contractelor de dare în plată având ca obiect stingerea integrală a creanţelor garantate şi stingerea parţială a creanţelor bugetare pe care le are Municipiul Câmpia Turzii împotriva S.C. INDUSTRIA SÂRMEI CÂMPIA TURZII S.A.

19.Diverse.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT:
SECRETAR,
Niculae ŞTEFAN

*
Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS