<
Actualitate

DISPOZIȚIE Nr. _544_ din 18.09.2020 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

DISPOZIȚIE
Nr. _544_ din 18.09.2020
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în ședință ordinară

Primarul Municipiului Câmpia Turzii;
În conformitate cu prevederile art.133 și art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Ținând seama de dispozițiile art.155 și art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUNE:

Art.1 Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pentru ziua de joi, 24.09.2020 ora 13,00.
Art.2 Ședința se va desfășura prin mijloace electronice de comunicare, prin platforma online de videoconferință Cisco Webex, cu proiectul de ordine de zi anexat, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
Art.3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor din Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii, pe suport hârtie la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii și vor fi transmise acestora în format electronic.
Art.4 Asupra proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi există posibilitatea formulării și depunerii de amendamente.
Art.5 Comunicarea prezentei dispoziții se face prin grija Serviciului Juridic.

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN

Anexa la Dispoziția nr.544 din 18.09.2020

PROIECT ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației privind delegarea Serviciului de iluminat public din Municipiul Câmpia Turzii și a modalității de delegare a gestiunii Serviciului de iluminat public prin concesiune.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare de către Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii a unui imobil cu destinația de drum, aflat în proprietatea publică a comunei Luna.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de locațiune nr.58 din 26.11.2012.

4. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Câmpia Turzii, județul Cluj.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Actualizării programului anual pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare și întreținere mobilier stradal, fântâni arteziene și decorative, statui și monumente, cu excepția monumentelor istorice clasificate, amenajări, dotări, întrețineri locuri de joacă, fitness și skate-park aferente, domeniului public si privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2020”.

6. Diverse

PRIMAR,
Dorin Nicolae LOJIGAN

AVIZAT,
SECRETAR GENERAL
Nicolae ȘTEFAN.

Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS