<
Actualitate

REGULAMENT DE PESCUIT ŞI DE ORDINE INTERIOARĂ COMPLEXUL DE AGREMENT ,,LA TREI LACURI”

REGULAMENT DE PESCUIT ŞI DE

ORDINE INTERIOARĂ

COMPLEXUL DE AGREMENT ,,LA TREI LACURI”

(aprobat prin H.C.L. nr. 65 din 25.04.2019, modificat și completat prin H.C.L. nr. 89 din 28.05.2020)

 

Capitolul I Definiții

 

a. pescuit recreativ – activităţi necomerciale de pescuit care exploatează resursele acvatice vii în scop recreativ sau sportiv;

b. captură – cantitate de pește pescuit exprimată în kilograme sau număr de exemplare.

 

Capitolul II Reguli privind pescuitul recreativ

 

1. Taxarea se efectuează la intrarea în complex pe baza cărţii de identitate iar bonul primit se păstrează până la finalizarea partidei de pescuit.

2. Tarifele sunt cele aprobate prin hotărârea Consiliului local.

În cazul în care prețul de achiziție al peștelui (lei/kg) nu depășește valoarea aprobată prin hotărâri anterioare, se practică aceleași tarife și în sezonul următor.

3. Pescuitul se va desfăşura după următorul orar:

pescuitul / zi ( 12 ore) între orele 06:00 h – 18:00 h

pescuitul/ noapte ( 12 ore ) între orele 18:00 h – 06:00 h

pescuitul / 1 zi (24 ore) între orele 06:00 h – 06:00 h

pescuit / 2 zile (48 ore) între orele 06:00 h – 06:00 h

pescuit ( 6 ore) între orele 06:00 h – 12:00 h

între orele 12:00 h – 18,00 h

4. Pe lacurile 1 și 2 din complexul de agrement sunt permise reținerea următoarelor specii de pești: crap, novac, amur, cteno, sânger, fitofag, caras, plătică, albitură, șalău, somn, biban și știucă.

5. Pescarul care în timpul partidei de pescuit are una sau mai multe capturi de peşti ce depășesc fiecare greutatea de 10 kg, va fi recompensat cu o singură partidă de pescuit bonus, pe o perioadă de 12 ore, iar pentru partida de pescuit bonus nu se poate reține pește, urmând a se desfășura în regim catch and release (prinde și eliberează).

6. Pescuitul este permis cu maxim 4 lansete cu câte un cârlig fiecare, montura fiind făcută fără agrafă.

7. Regimurile de pescuit pe cele 3 lacuri sunt următoarele:

– lacul 1: pescuit staționar la greutate, plută și dinamic la spinning, pescuit catch and release;

– lacul 2: pescuit staționar la plută și dinamic la spinning;

– lacul 3: pescuit staționar la greutate, plută, pescuit dinamic la spinning în sistem catch and release (prinde și eliberează). Singurele instrumente care se pot folosi după capturarea peștelui sunt: cădița, slteaua de cântărire, trepiedul și cântarul. După poză, făcută în poziția șezut se folosește sprayul antiseptic și peștele se eliberează imediat.

8. Pescuitul se practică doar de pe mal și fiecare pescar va avea obligatoriu asupra lui spray antiseptic, saltea de primire și minciog cu deschidere mare. În lipsa acestora, partida de pescuit se oprește.

9. Nădirea este permisă doar de pe malul apei cu: spomb, baston, praştie, catapultă şi rachetă. Nădirea cu porumb sau alt tip de semințe nefierte este strict interzisă.

10. În timpul partidei de pescuit şi după terminarea acesteia, pescarul are dreptul de a reţine o cantitate de maximum 3 kg de pește, pe lacurile 1 și 2, din speciile enumerate la punctul 4, cu condiția ca peștele reținut să nu aibă o valoare mai mare decât tariful plătit.

11. Pescarul care aduce la cunoştinţă administratorului sau agentului de securitate despre alt pescar care sustrage sau ascunde peşte, şi acest lucru va fi dovedit, va fi recompensat cu un bon de pescuit de 12 ore neavând dreptul de a reţine peşte.

12. Focul este permis numai în locurile special amenajate.

Dacă nu există loc special amenajat se vor folosi grătare cu picior sau tăvi.

13. Administratorul complexului sau persoana împuternicită de acesta poate refuza accesul în incinta complexului de agrement persoanelor care nu respectă regulamentul sau au antecedente în nerespectarea acestuia.

14. La controlul efectuat de administratorul complexului sau persoana împuternicită de acesta, pescarii sunt obligați să prezinte bonul de pescuit achiziționat și capturile dacă se solicită.

15. La locurile de pescuit vor fi păstrate în mod obligatoriu ordinea și curețenia. Gunoiul va fi strâns și depozitat în sacii de gunoi care vor fi lasați în zona special amenajată.

16. Pescarii sau vizitatorii complexului au obligația de fie atenți la malurile abrupte, la pontoane și să nu lase copiii care îi însoțesc nesupravegheați. Orice accidentare din vina pescarilor sau a vizitatorilor complexului nu poate învinovăți personalul complexului.

17. În cazul producerii unor accidente, personalul angajat al complexului este obligat să anunțe persoanele/unitatea care acordă prim ajutor.

18. Personalul administrativ din cadrul comlexului de agrement nu răspunde de producerea unor accidente provocate ca urmare a consumului de alcool de către pescari și vizitatori.

Capitolul III Interdicții

 

19. În complex se interzic următoarele:

a. folosirea bărcilor și navomodelelor;

b. pescuitul la bombă, arici, placuţă, ţaparină şi japca si alte metode care intră sub incidenţa O.U.G. 23/2008 cu modificarile si completările ulterioare;

c. reținerea unei cantități de peşte mai mare decât cea admisă în regulament;d. aruncarea de resturi menajere pe mal şi în apă;

e. distruge vegetaţia şi arborii din jurul lacurilor.

f. petrecerile, muzica, scaldatul în incinta complexului de agrement;.

g. parcarea autoturismelor în alte zone decât în parcările special amenajate;

h. plecarea după terminarea partidei de pescuit fără anunțarea telefonică a personalului complexului de agrement și prezentarea bagajelor, înainte de împachetarea finală a acestora;

i. refuzul pescarilor de a se supune controlului: juvelnic, coş, rucsac, geantă, autoturism, etc.

j) pe lacul 3 se interzice folosirea oricărui instrument de reținere a peștelui, cum ar fi: juvelnic, coș, sac etc.

k) pe lacul 3 pescuitul la specii răpitoare se face doar prin pescuitul dimanic la spinning, orice alt tip de pescuit (cu momeală vie, la greutate sau plută) este interzis.

l) pe lacurile 1 și 2 se intezice folosirea oricărui instrument de reținere a peștelui, din metal (coșuri de sârmă sau juvelnice din sârmă).

20. În cazul săvârșirii faptelor mai sus menționate, personalul complexului de agrement va informa organele abilitate despre cele constatate în vederea aplicării sancțiunilor prevăzute de lege.

Capitolul IV Dispoziții finale

21. Supravegherea, controlul şi buna desfăşurare a activităţilor de pescuit în cadrul Bazei de

Agrement „La Trei Lacuri” intră în atribuţia administratorului și personalului serviciului de pază, aceștia fiind direct răspunzători de nerespectarea prezentului regulament.

22. Personalul de pază, are obligaţia de a controla şi supraveghea constant activitatea care se desfăşoară în complexul de agrement.

23. Nerespectarea prezentului regulament de către pescari are drept consecinţă terminarea partidei de pescuit pentru cel in cauză, fără pretenţii de returnare a taxei şi/sau peşte, precum şi răspunderea materială, contravenţională sau penală, după caz, conform prevederilor legale în vigoare.

24. În incinta complexului de agrement se afișează în locuri vizibile panouri pe care este inscripționat următorul mesaj:

 

ATENŢIE

ZONA ESTE TRAVERSATĂ DE LINII ELECTRICE DE ÎNALTĂ

TENSIUNE. MANIPULAREA BETELOR DE PESCUIT, ÎN SPECIAL CELE DE

CARBON, ESTE STRICT INTERZISĂ SĂ SE FACĂ PE SUB ACESTEA, SAU

ÎN APROPIEREA LOR.

PERICOL DE ELECTROCUTARE !

Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS