<
Locuri de munca

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, angajează medic specialist pediatru

Spitalul Municipal „Dr. Cornel Igna” Campia Turzii, organizează concurs pentru ocuparea a unei funcţii contractuale  temporar vacante, de medic specialist pediatru,  in cadrul SECTIEI PEDIATRIE

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

  • cerere în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
  • copie xerox de pe diploma de medic specialist pediatru şi adeverinţa/certificate de confirmare în grad profesional;
  • copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs;
  • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.(1) lit. d) sau e)  din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
  • cazierul judiciar;
  • certificate medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pe care candideaază;
  • chitanţa de plată a taxei de concurs;
  • copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Înscrierile la concurs se fac în termen de 10 zile calendaristice, (respectiv pana la data de 03.09.2018 ) de la data publicării anunţului, intr-un ziar local, pe pagina de internet si sediul unitatii.

Bibliografia şi tematica vor fi publicate pe site-ul unităţii.

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la Biroul Resurse Umane, nr. telefon 0264-365630.

 

 

MANAGER,                                                          SEF BIROU  R.U.N.O.S.,

ANTAL IOSIF ADRIAN                                       POZMOSAN SIMONA

Click aici pentru a adăuga un comentariu

Adaugă un comentariu

Comentariile trebuie să respecte regulile de utilizare.
Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile necesare sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

© Ziarul 21 Turda | Materialele de pe acest site pot fi preluate doar cu acordul scris al reprezentanţilor publicaţiei Ziarul 21.

  SUS